شرکت کجور اهواز | نماینده ممتاز فروش و خدمات پس از فروش سایپا | کد 193

گروه سایپا پارس خودرو

 

واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات مشتریان (CRM)

به منظور برقراری ارتباط دو سویه با مشتریان محترم، بهره گیری از نظرات و تجربیات ایشان در حوزه ی کیفیت محصولات و خدمات با هدف ایجاد بهبود مستمر ونظارت دقیق بر نحوه خدمت رسانی و نیز ارزیابی دقیق و یکپارچه عملکرد ایشان در حوزه ارتباط با مشتریان ، پاسخگویی به انتقادات ، پیشنهادات و یا طرح و پیگیری شکایات و همچنین تحکیم ارتباط وارتقاء سطح وفاداری در حوزه مشتریان می باشد.

 

 


Kojour.com